Web Design Modern

Orice sit web trece în mod necesar prin mai multe etape:

 1. Analiza preliminară
 2. Concretizarea ideilor
 3. Schițarea elementelor vizuale și compunerea structurii sitului
 4. Scrierea codului ce descrie structura și designul fiecărei pagini web în HTML, CSS, Javascript etc.
 5. Testarea sitului
 6. Schimbarea părților care nu corespund țintei
 7. Publicarea site-ului pe Internet
 8. Modificarea ulterioară și relansarea pe Internet, după nevoile clienților sau ale timpului

Actualizările ulterioare ale site-ului pot fi făcute în două moduri :

 1. prin intervenția web designer-ului
 2. prin accesarea proprietarului site-ului a interfeței de administrare pusă la dispoziție de web designer.
 3. Cea mai recomandată metodă este cea de-a doua, aceea în care site-ul dispune de CMS ( content system management )în care proprietarul site-ului nu mai depinde de web designer.

După stabilirea structurii sitului se intră în etapa conceperii unei interfețe grafice care, pe lângă scopurile sale estetice, trebuie să faciliteze și accesul vizitatorilor la toate secțiunile publice ale sitului, să fie comprehensivă și, nu în ultimul rând, să asigure și încărcarea rapidă a paginilor, prin modul în care sunt realizate diversele elemente grafice. Este recomandat sa fie citite cele mai reprezentative rapoarte de uzabilitate.

Din punctul de vedere al designului siturile sunt în mare parte alcătuite din tabele cu linii (invizibile pe ecran) în care se inserează imagini (siglă, imagini-simbol, butoane etc.) și texte, în așa fel încât aspectul să fie unitar și să nu se sesizeze vizual organizarea tabelară. Celulele tabelelor

 • pot avea fundaluri colorate,
 • pot fi alcătuite din imagini și desene care se repetă pe orizontală sau pe verticală,
 • pot fi umplute cu texturi mai mult sau mai puțin neregulate (ca pietrișul, frunzișul etc.)
 • sau pot rămâne și albe.